Climate ChangeGreenovateRenew BostonVolunteer

LÃNH ĐẠO CỘNG ĐỒNG GREENOVATE BOSTON/GREENOVATE LEADERS TRAINING

By October 19, 2019 No Comments

Chào mừng đến với Greenovate Boston (Xanh Hóa Boston)

Mỗi người dân Boston đều có vai trò giúp cho thành phố của chúng ta trở nên lành mạnh, thịnh vượng và luôn đổi mới trong điều kiện khí hậu đang thay đổi. Greenovate Boston (Xanh Hóa Boston) kết nối các thành viên cộng đồng với nỗ lực lập kế hoạch cho khí hậu, cùng các chương trình và tài nguyên hỗ trợ để hành động ở gia đình, nơi làm việc, trường học, và quanh khu dân cư của quý vị.

Lãnh Đạo Cộng Đồng Greenovate đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu, tăng cường hành động vì khí hậu bằng cách tổ chức các cuộc đối thoại trợ giúp các thành viên gia đình, bạn bè và/hoặc đồng nghiệp cùng tìm hiểu những nguy cơ và hành động màThành Phố đang thực hiện.

Chúng ta sẽ trao đổi về:

-Biến đổi khí hậu có ý nghĩa gì với người dân Boston
-Chúng ta có thể làm gì để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu
-Những nguồn lực nào có sẵn để giúp bạn chuẩn bị

THỨ TƯ, 15 THÁNG NĂM, 5:30 CHIỀU – 7:30 TỐI
THE GREAT HALL OF THE VIETNAMESE AMERICAN COMMUNITY CENTER, 42 CHARLES STREET, 02122

Đến tham gia BUỔI TẬP HUẤN CỦA CHÚNG TÔI.
Trở thành một nhà lãnh đạo Khi Hậu.
HÀNH ĐỘNG VÌ KHÍ HẬU!

Có phục vụ đồ ăn.

———————

THIS TRAINING WILL BE PRESENTED IN VIETNAMESE

Welcome to Greenovate Boston

Every Bostonian has a role to play in making our city a healthy, thriving, and innovative city in a changing climate. Greenovate Boston connects community members to climate planning efforts as well as to programs and resources that support taking action at home, work, school, and around your neighborhood.

Greenovate Community Leaders play a critical role raising awareness of climate change and promoting climate action by hosting facilitated dialogues where family members, friends, and/or colleagues learn about what’s at stake and what’s being done by the City.

We are going to talking about:

-What climate change means for Bostonians
-What you can do to address climate change
-What resources are available to help you prepare